Zmiana rozkładu jazdy od 01 czerwca br.

Informujemy o planowanych zmianach rozkładu jazdy od dnia 01 czerwca br.

Dotychczasowe kursy z Opola Lubelskiego do Puław z godziną odjazdu 9:35 i 15:35 z Opola Lub. będą realizowane 20 minut wcześniej– czyli 9:15 i 15:15 ze skutkiem na wszystkich następujących po sobie przystankach.

Dotychczasowe kursy z Puław do Opola Lubelskiego z godziną odjazdu 10:50 i 16:50 z Puław będą realizowane 20 minut wcześniej – czyli 10:30 i 16:30 ze skutkiem na wszystkich następujących po sobie przystankach.

Dotychczasowy kurs z Opola Lubelskiego do Puław z godziną odjazdu 7:40 z Opola Lub. będzie realizowany 20 minut później – czyli 8:00 ze skutkiem na wszystkich następujących po sobie przystankach ( od pon. do piątku)

Zostają uruchomione dodatkowe kursy:

z Opola Lubelskiego do Puław p. Jeziorszczyznę: 10:00 (od pon. do piątku) i o 18:00 (codziennie)

z Puław do Opola Lubelskiego p. Jeziorszczyznę: 8:40 ( od pon. do piątku) 11:05 ( od pon. do piątku)

Zawieszony zostaje kurs w soboty z Opola Lubelskiego do Puław z godziną odjazdu 7:40