Polityka RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art.13 RODO – bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych.

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli przepisami znanymi jako RODO zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności tak, by była zgodna z tymi przepisami.

Zgodnie z RODO wprowadziliśmy w regulaminie zakupu biletów oraz na wniosku – zamówieniu biletu miesięcznego odpowiednią klauzulę, na którą użytkownik musi się zgodzić chcąc zakupić bilet miesięczny: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę P.W.” Natur” Ireneusz Lenartowicz (NIP 717-104-79-05, info@naturbus.pl) w celu umożliwienia sprzedaży biletu miesięcznego przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałe(a)m poinformowany(a), że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałe(a)m poinformowany(a), że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.”

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika jest P.W. „ Natur” Ireneusz Lenartowicz, 24-300 Opole Lubelskie, ul .Długa 81 tel. 503069879, e-mai: info@naturbus.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz o przepisy powiązane.

3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę, tzn. w celu realizacji usługi przewozu. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie usługi będzie niemożliwe.

4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkownika, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy: info@naturbus.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

5. Użytkownik ma prawo otrzymać dane dotyczące w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 ust. 1).

6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.

7. Dla zrealizowania usługi przewozu na podstawie biletu normalnego konieczne jest podanie
następujących danych:
 nazwisko i imię,
 adres e-mail,
 numer telefonu kontaktowego,
Dla zrealizowania usługi przewozu na podstawie biletu miesięcznego ulgowego ( z ulgą ustawową) konieczne jest podanie następujących danych:
 nazwisko i imię,
 adres zameldowania
 Nr PESEL
 Nr dokumentu uprawniającego do przyznania ulgi ustawowej
 numer telefonu kontaktowego

8. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu rezerwacji i zamawiania biletu służą wyłącznie do zawarcia umowy na przejazd.

9. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

24 maja 2018r.

Leave a Reply